nos gustan las nueces. para comer solas,
acompañadas o acompañando. para jugar y construir.
ens encanten perquè afavoreixen
el desenvolupament del nostre cervell;
ens ajuden a pensar, a ser més creatius.
we love walnuts, do you?

 

poco ruido, muchas nueces.
muchas nueces, que a la vez son muchas nous.
nous, que a part de molt, són un número: 9x2.
nou, that it’s nine.
9 are the reasons you’ll deeply

                         fall in love with us.

nos gustan las nueces. para comer solas, acompañadas o acompañando. para jugar y construir. ens encanten perquè afavoreixen el desenvolupament del nostre cervell; ens ajuden a pensar, a ser més creatius.
we love walnuts, do you?

 

poco ruido, muchas nueces.
muchas nueces, que a la vez son muchas nous. nous, que a part de molt, són un número: 9x2nou, that it’s nine.
9 are the reasons you’ll deeply

fall in love with us.